Kanjertraining

Dagelijks is er op het Kompas aandacht voor een goede sociale omgang met elkaar vanuit de methode “Kanjertraining”. 

Doel van de Kanjertraining:

De Kanjertraining gaat er vanuit dat ieder mens verschillende soorten gedrag kan vertonen. Doel van de training is dat kinderen herkennen welke soorten gedrag er zijn en dat je je op verschillende manieren kunt gedragen.

Het is juist de bedoeling dat kinderen op jonge leeftijd al leren dat ze mogen zijn wie ze zijn, maar dat hun gedrag wel reacties kan oproepen. Daarbij is het van belang dat ze leren om conflicten op een juiste manier op te lossen en dat ze daarbij niet alleen moeten denken aan hun eigen belang. 

De vier belangrijkste doelen van de Kanjertraining zijn: 

  • Kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen

  • Kinderen te leren op een handige manier aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden

  • Met gevoelens van jezelf en van de ander weten om te gaan

  • Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?